• Obchodní činnost a zprostředkování
 • Průzkumy trhu amarketingové služby
 • Zastupitelské služby
 • Nemovitosti
 • Překlady
 • Commercial activities and mediation
 • Market research and marketing services
 • Representative services
 • Real estate
 • Translations
 • Commerciële activiteiten en bemiddeling
 • Marktbevragingen en marketingdiensten
 • Representatieve diensten
 • Vastgoed
 • Vertalingen

Společnost Eurodiam byla založena v roce 1990 s cílem usnadnit obchodní spojení mezi Českou republikou, Slovenskem a Polskem s Belgií a Nizozemskem.

Jako dynamická a nezávislá organizace nabízíme řadu rozsáhlých služeb:

Eurodiam was founded in 1990 with the aim of facilitating business connections between the Czech Republic, Slovakia and Poland with Belgium and the Netherlands.

As a dynamic and independent organization, we offer varied services:

Eurodiam werd opgericht in 1990 met als doel de zakelijke connecties tussen de Tsjechische republiek, Slowakije en Polen met België en Nederland te ondersteunen.

Als dynamische en onafhankelijke organisatie bieden wij gevarieerde diensten aan:

Obchodní činnost a zprostředkování:

pomáháme vám najít vhodného obchodního partnera a asistujeme vám při všech jednáních. Více informací…

Commercial activities and mediation:

we assist you in the search for the right business partner and assist you in all negotiations. Read more…

Commerciële activiteiten en bemiddeling:

wij staan u bij in het zoeken naar de juiste zakenpartner en assisteert u bij alle onderhandelingen. Lees meer..

Průzkumy trhu a
marketingové služby:

vyhledáme vhodný trh nebo dodavatele pro vaše výrobky a služby. Více informací…

Market research and marketing services:

we identify suitable markets or suppliers for your products and services. Read more…


Marktbevragingen en marketingdiensten:

wij zoeken naar een geschikte afzetmarkt of een levernacier voor uw producten en diensten. Lees meer…

Zastupitelské služby:

jednorázově nebo na určitou dobu zastoupíme vaši společnost. Více informací…

Representative services:

we represent your company, on a one-time basis or for a certain period of time. Read more…


Representatieve diensten:

wij vertegenwoordigen uw bedrijf, eenmalig of voor een bepaalde periode. Lees meer…

Nemovitosti:

hledáme vhodné investice pro vaši organizaci nebo soukromé osoby. Více informací…

Real estate:

we look for the right investments for your organization or private. Read more..

Vastgoed:

wij zoeken naar de juiste investeringen voor uw organisatie of privé. Lees meer…

Překlady:

čeština <-> angličtina <-> holandština (vlámština). Více informací…

Translations:

Czech <-> English <-> Dutch. Read more…

Vertalingen:

Tsjechisch <-> Engels <-> Nederlands. Lees meer…